Szkolne Koło Caritas – Wolontariat

Głównym celem Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu jest podjęcie działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej w myśl idei przyświecającej Caritas.

Młodzi ludzie uczą się, poprzez zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, wzbudzać zaufanie, nawiązywać więzi emocjonalne oraz rozwijać umiejętność komunikacji z każdym człowiekiem. Zaangażowanie w służbę bliźnim wyzwala w młodych wolontariuszach ducha twórczego działania oraz ukierunkowuje ich młodzieńczy entuzjazm na pomoc innym ludziom.

Wolontariat uczy młodych obowiązkowości oraz planowania czasu, którym dysponują. Młodzież działająca w SKC, współpracując z jego opiekunem, sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy, możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i parafialnego.

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001