Szkolne Koło Caritas – Wolontariat

Głównym celem Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu jest podjęcie działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej w myśl idei przyświecającej Caritas.

Młodzi ludzie uczą się, poprzez zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, wzbudzać zaufanie, nawiązywać więzi emocjonalne oraz rozwijać umiejętność komunikacji z każdym człowiekiem. Zaangażowanie w służbę bliźnim wyzwala w młodych wolontariuszach ducha twórczego działania oraz ukierunkowuje ich młodzieńczy entuzjazm na pomoc innym ludziom.

Wolontariat uczy młodych obowiązkowości oraz planowania czasu, którym dysponują. Młodzież działająca w SKC, współpracując z jego opiekunem, sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy, możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i parafialnego.

Lista członków Szkolnego Koła Caritas:

 • Marcelina Budych
 • Weronika Paul
 • Patrycja Hasior
 • Paulina Antkowiak
 • Katarzyna Mendyka
 • Łucja Walkowiak
 • Kinga Kwaśniewicz
 • Patrycja Richert
 • Maria Maćkowiak
 • Marta Maćkowiak
 • Eugenia Pakulska
 • Katarzyna Woźniak
 • Jakub Włodarczyk
 • Piotr Maćkowiak

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Krzysztof Ratajczak
tel. 61 291 70 48
krzysztof-ratajczak@wp.pl

Wikariusz
ks. Sławomir Rzepka
tel. 61 291 72 40

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001