Lubosina

Msze Św. w soboty o 19.15

Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Lubosinie
Pod koniec 1957 r. salka Spółdzielni w Przystankach, przeznaczona przez Kurię Metropolitarną na miejsce, w którym odbywały się nabożeństwa została przeznaczona na inne cele. Odprawianie mszy świętych zostało przeniesione do sąsiedniej wioski Lubosiny, gdzie na ten cel przeznaczono pomieszczenie w budynku starej szkoły  – to samo, w którym spotykali się parafianie przed wojną. Salka ta została wyremontowana i oddana do użytku. Msze św. odbywały się w niej początkowo bez żadnych zakłóceń i cieszyły dużą frekwencją ludności z tamtejszych wiosek. W 1958 r. miała tam miejsce tygodniowa Misja Parafialna, Kaplicę wizytował też w 1958 r. ks. biskup Jedwabski. Dwa lata później Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN)  w Otorowie wycofało pozwolenie na odprawianie mszy świętych w Lubosinie, argumentując swoją decyzję tym, że budynek szkoły jest własnością Prezydium, należy do Skarbu Państwa. Ponadto uznano, że lokal, w którym odbywały się zgromadzenia, nie odpowiada warunkom przewidzianym w ustawie z dnia 15.04.1960 r. o ochronie przeciwpożarowej.
W sierpniu 1960 r. Wydział Spraw Wewnętrznych PGRN w Otorowie wezwał administrację kościelną, aby w siedmiodniowym terminie usunęła z Kaplicy sprzęt i emblematy religijne. W odpowiedzi na to rozporządzenie proboszcz wysłał odwołania do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach oraz do Wojewódzkiego Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu – bezskutecznie.
W latach 80-tych, w bloku mieszkalnym zaadoptowano pomieszczenia na Kaplicę, w której nadal są odprawiane msze święte.

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001