Eucharystyczny Ruch Młodych

Główne cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:

  • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela
  • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą
  • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa

więcej informacji na stronie: http://erm.pl

Spotkania odbywają się we wtorki o 15.00

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001