Siostry Urszulanki

Kaplice Sióstr Urszulanek SJK w Lipnicy i Otorowie
Lipnica jest wsią wchodzącą w skład parafii Otorowo, położoną przy trasie Pniewy – Szamotuły, 3 kilometry za Otorowem. Najstarszą wzmiankę o tym zakątku można odnaleźć w Historii Polski Jana Długosza pod datą 1170.
W drugiej połowie XVIII w. Lipnica przeszła w ręce rodziny Cieleckich, którzy ok. 1760 r. wybudowali tam dla siebie piękny późnobarokowy dwór. Ok. 1831 r. miejscowość kupił Jan Mierzyński wraz ze swoją żoną Aleksandrą z domu Łuszczewską. Radykalne zmiany w statusie majątku zaszły za czasów ich następczyni: Konstancji, Marii z Mierzyńskich, hrabiny Korzbok-Łąckiej, która już jako wdowa, 6 kwietnia 1924 r. dokonała zapisu całego majątku, a więc nie tylko Lipnicy, ale i kilku okolicznych wsi (m.in. Otorowo), Matce Urszuli Ledóchowskiej. Ogólna powierzchnia równa była 2.478.621 ha.
Odtąd nazwa Lipnicy kojarzyła się z wszechstronną działalnością Sióstr Urszulanek. Przede wszystkim zajęły się one młodzieżą. Prowadziły przedszkole dla dzieci robotników folwarcznych i świetlicę dla młodzieży. Pamiętały też o chorych i cierpiących, którym służyły fachową opieką i pomocą medyczną w prowadzonym ambulatorium. W Lipnicy powstała też filia nowicjatu pniewskiego. Ofiarowane Siostrom wraz z dworem gospodarstwo rolne stanowiło podstawę ich utrzymania.

W 1950 r., zespół majątków Lipnica upaństwowiono i włączono do zespołu Gałowo. Siostrom Urszulankom pozostawiono dwór, park z ogrodem oraz 2 ha gruntów ornych. W swoim dawnym domu urządziły one Dom Dziecka, same zamieszkały we dworze.
Od początku pobytu w Lipincy Siostry Urszulanki sprawowały opiekę nad potrzebującymi. Każdy, kto chorował, zawsze mógł liczyć na ich pomoc. Siostry same dbały o gospodarstwo i ogród. Prowadziły również świetlicę, krucjatę oraz ochronkę dla małych dzieci. Nową dziedziną ich działalności, zapoczątkowaną w latach 90. było prowadzenie katechizacji dzieci z Lipnicy przy kaplicy domowej, a także w sąsiednich miejscowościach: Otorowie i Ostrorogu.

Dom Dziecka w Lipnicy założony został przez Siostry w listopadzie 1945 r., kiedy to do Lipnicy przywieziono dzieci z zakładu Baudoin’a z Klarysewa pod Warszawą. Dzieci przywieziono w dwóch grupach. Pierwszą liczącą ok. 25 dzieci przywiozły z Warszawy siostra Lipińska i siostra Artura w listopadzie tegoż roku. Były to przeważnie dzieci przedszkolne i kilkoro młodszych ze szkoły podstawowej. Druga grupa, w której były starsze dzieci została przywieziona później. Z czasem dotarły jeszcze dzieci z Poznania i innych miejscowości.
W 1957 r. Dom Dziecka w Lipnicy uległ reorganizacji. Towarzyszyły temu dwa fakty: likwidacja Domu Dziecka dla Chłopców w Pniewach i oddanie Siostrom Domu w Otorowie, w którym reaktywowano Dom Dziecka.

Dom Dziecka w Otorowie przeznaczono wyłącznie dla dziewczynek i dla dzieci przedszkolnych, a Dom Dziecka w Lipnicy wyłącznie dla chłopców. Do chłopców lipnickich dołączono chłopców ze zlikwidowanego Domu w Pniewach.

Posiadłość w Otorowie w XVIII wieku była własnością Bronikowskich, Moszczeńskich. Pod koniec XIX wieku własnością księcia Ernesta von Sachsen- Altenburg. Od 1922 r. własnością sióstr Urszulanek. Dwór późnobarokowy z 1738 r., przebudowany w 1912 r. w stylu neobarokowym. W 1938 r. dobudowano południowe skrzydło dworu. Dwie oficyny z końca XVIII wieku, w jednej z nich mieści się kaplica rekolekcyjna. Obecnie pałac w Otorowie jest domem rekolekcyjnym “Domowego Kościoła”.

Źródło: parafiaotowowo.republika, polskiedwory.pl

 

Strona internetowa Sióstr Urszulanek

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001