Parafialna Rada Ekonomiczna

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnym parafii. Rada jest organem doradczym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który ostatecznie podejmuje decyzje. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii rady w następujących sprawach:

 • remont obiektów parafialnych
 • budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących
 • zmiana przeznaczenia budynków
 • kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości
 • dzierżawa gruntów
 • najem budynków parafialnych
 • angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych
 • zaciąganie kredytów, wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie 1 roku
 • zgłaszanie działalności gospodarczej parafii

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

 • Lucjan Ratajczyk
 • Wiesław Kramm
 • Andrzej Staszewski
 • Zenon Lewandowski
 • Marian Juś
 • Anna Patan
 • Mikołaj Pierko
 • Paulina Teska
 • Sylwia Kubala
 • Józef Kwaśniewicz
 • Longin Lewandowski

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Krzysztof Ratajczak
tel. 61 291 70 48
krzysztof-ratajczak@wp.pl

Wikariusz
ks. Sławomir Rzepka
tel. 61 291 72 40

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001