Parafialna Rada Ekonomiczna

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnym parafii. Rada jest organem doradczym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który ostatecznie podejmuje decyzje. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii rady w następujących sprawach:

 • remont obiektów parafialnych
 • budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących
 • zmiana przeznaczenia budynków
 • kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości
 • dzierżawa gruntów
 • najem budynków parafialnych
 • angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych
 • zaciąganie kredytów, wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie 1 roku
 • zgłaszanie działalności gospodarczej parafii

W dniu 19 marca 2021 r. Biskup Szymon Stułkowski Wikariusz Generalny zatwierdził skład Parafialnej Rady Ekonomicznej przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie na okres 4 lat.

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

 • Pan Marian Juś
 • Pani Wioleta Kieda
 • Pan Wiesław Kramm
 • Pani Sylwia Kubala
 • Pan Longin Lewandowski
 • Pan Zenon Lewandowski
 • Pan Paweł Nowak
 • Pani Anna Patan
 • Pan Lucjan Ratajczyk
 • Pan Marcin Wawrzyniak
 • Pan Jarosław Ziętkiewicz

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001