Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa trzy lata. Rozpoczyna się we wrześniu I klasy gimnazjum. Obejmuje katechezę parafialną, katechezę szkolną oraz praktyki duchowe. Osoby dorosłe, które nie przystąpiły w stosownym czasie do tego sakramentu powinny zgłosić chęć przygotowania się do bierzmowania w biurze parafialnym.

Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, który jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, “z wody i Ducha”. Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest. Bierzmowany zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie, w wymiarze publicznym, społecznym. Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?
Składa się on z trzech elementów:

  • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego
  • nałożenie ręki biskupa na jego głowę
  • słowa: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

Kto może bierzmować?
W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

  • udoskonala łaskę chrztu
  • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego
  • udoskonala naszą więź z Kościołem
  • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001