Parafialna Rada Duszpasterska

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa 4 lata.

Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza. Do jej zadań należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji. Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 • siostra Teresa Bogacz
 • Pani Mirosława Wichniarek
 • Pan Mirosław Wichniarek
 • Pani Dorota Paul
 • Pani Mirosława Filipiak
 • Pan Ryszard Filipiak
 • Pani Dorota Kaczmarek
 • Pan Marcin Wawrzyniak
 • Pani Elżbieta Wolska
 • Pan Jerzy Wolski
 • Pani Magdalena Roszak

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001