Strona główna


1 Niedziela Adwentu, rok A

Z Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
_______________
Jak się za Noego działo,
Tak się będzie powtarzało,
Koleżanko i kolego,
W czasach Syna Człowieczego.
Przed potopem jedli, pili,
Ludzie związki też tworzyli.
Nagle, nie żartuję wcale,
Wszystkich ich zalały fale,
A Noe się uratował,
Gdyż on dobrze postępował.
Data przyjścia w chwale Pana
Nikomu z nas nie jest znana.
Będzie wtedy zaskoczenie,
Bo nastąpi rozdzielenie.
Tych dobrych czeka zbawienie.
By nie doszło do włamania,
Trzeba ciągłego czuwania.
Musimy powiedzieć szczerze:
Podobnie jest w naszej wierze.
Znów Adwent rozpoczynamy,
Na przyjście Zbawcy czekamy.
Nie znamy wspomnianej chwili,
Obyśmy nie przeoczyli!
Czuwać ciągle nam potrzeba,
Aby nie przegapić nieba.
Każdy z nas może być święty:
Post, modlitwa, sakramenty,
Dobre czyny w codzienności.
To nas zbliża do wieczności.
Można mieć postanowienie,
Jest nim jakieś wyrzeczenie
Lub czegoś więcej spełnianie.
Marana tha! Przyjdźże Panie!!!
x. P.3., 01.12.2019
~ ks. Paweł Czwojdrak

 

⛪

Medytacje na pierwsze soboty miesiąca

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Paweł Czwojdrak

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001