Strona główna

 

33 dni, które mogą zmienić WSZYSTKO . . .

Całą wspólnotę parafialną serdecznie zapraszamy do indywidualnego rozpoczęcia w dniu

11 sierpnia 2021 r. (środa) 33 dniowych rekolekcji.

Na zakończenie rekolekcji, tj. w dniu

13 września 2021 r. wspólnie dokonamy

Uroczystego Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Podobnie jak motto biskupie i papieskie Jana Pawła II: „Totus Tuus”, tak i sama forma 33-dniowych rekolekcji bierze swój początek z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Okres rekolekcji, trwający 33 dni, ma dwa znaczenia: po pierwsze – jest on czasem duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję, po drugie – upamiętnia on okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi.

Duchowe przygotowanie do aktu oddania się polega przede wszystkim na głębszym zrozumieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu Świętego oraz na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka Twoja”.

Zarówno dar Chrztu Świętego, jak i słowa Pana Jezusa z krzyża – są łaską skierowaną i dostępną dla wszystkich. Dlatego też propozycja 33-dniowych rekolekcji nie jest propozycją dla wąskiej grupy osób. Jest to propozycja dla wszystkich ochrzczonych i dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa.

więcej informacji na stronie:

https://oddanie33.pl/

Materiały na 33-dniowe rekolekcje oddania życia Matce Bożej można nabyć w formie papierowej w zakrystii i Biurze Parafialnym (książka w cenie 20 zł)  lub elektronicznej na stronie https://oddanie33.pl/


⛪

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Krzysztof Ratajczak
tel. 61 291 70 48
krzysztof-ratajczak@wp.pl

Wikariusz
ks. Sławomir Rzepka

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001