Małżeństwo

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”

(Mk 10,6-9)

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zobowiązani są do zgłoszenia się w biurze parafialnym nie później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem (samą datę ślubu można zarezerwować wcześniej).
Narzeczeni zgłaszają się do parafii stałego lub czasowego zameldowania jednej ze stron (zwyczajowo jest to parafia narzeczonej).

Narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

 • aktualne świadectwo Chrztu Św. z adnotacją o sakramencie bierzmowania (metryka wystawiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy) – przynoszą osoby, które przyjęły sakrament Chrztu Św. poza naszą parafią
 • świadectwo bierzmowania, jeśli nie zostało ono zapisane na metryce chrztu jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu
 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowców – paszport
 • świadectwa ukończenia katechizacji (w zakresie szkoły średniej)
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego)
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno–prawne, tzw. ślub konkordatowy (ważny tylko trzy miesiące, licząc od daty ślubu) lub odpis aktu wcześniej zawartego związku cywilnego
 • potwierdzenie udziału w spotkaniach w Poradni Rodzinnej
 • potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych (dostarczone przed samym ślubem)
 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, wyznanie, rok urodzenia, adres zamieszkania, zawód), wiek
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (jeżeli jedna ze stron mieszka w innej parafii)

Dodatkowo:

 • wdowa lub wdowiec przedstawia akt zgonu zmarłego małżonka lub małżonki z USC
 • osoby nieletnie przedstawiają zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców na zawarcie związku małżeńskiego

Przygotowanie:

 • sakrament małżeństwa zasadniczo zawiera się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Możliwe jest zawarcie ślubu w innych kościołach parafialnych – wymagana jest wtedy zgoda proboszcza parafii, w której mieszka narzeczony lub narzeczona
 • po zaręczynach, które powinny odbyć się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w biurze parafialnym
 • na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny oraz zostają wygłoszone zapowiedzi (podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego) – narzeczeni spoza naszej parafii otrzymują dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zapowiedzi muszą być wygłoszone przez trzy kolejne niedziele
 • w ramach przygotowania narzeczeni odbywają spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (najbliższa w par. św. Wawrzyńca w Pniewach)
 • narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński) – terminy spotkań można znaleźć poniżej
 • narzeczeni w ramach przygotowania dwukrotnie przystępują do sakramentu spowiedzi św. – pierwsza spowiedź po spisaniu protokołu przedślubnego, druga – dzień lub dwa przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna
 • dwa tygodnie przed ślubem odbywa się ostatnie spotkanie z kapłanem dotyczące liturgii sakramentu małżeństwa
 • w dniu ślubu świadkowie przed Mszą Św. przynoszą do zakrystii: dowody osobiste narzeczonych, zaświadczenie odbytej spowiedzi św. narzeczonych, obrączki ślubne
 • po zakończonej ceremonii ślubnej składają podpisy w Parafialnej Księdze Małżeństw i na zaświadczeniach z Urzędu Stanu Cywilnego

Dodatkowe uwagi:

 • przed ślubem narzeczeni powinni poinformować Panią Organistkę i Pana Kościelnego o terminie ślubu
 • możliwe jest dodatkowe strojenie kościoła (należy poinformować o tym ks. Proboszcza)
 • fotografować i filmować w kościele w czasie sakramentu małżeństwa mogą jedynie osoby, które ukończyły Kurs Liturgiczny organizowany przez Komisję Liturgiczną Archidiecezji Poznańskiej i mają zgodę proboszcza (narzeczeni zgłaszają w czasie przygotowania zamiar wykonywania zdjęć i filmowania)
 • wspaniałym darem dla narzeczonych ze strony rodzin narzeczonych, świadków oraz zaproszonych gości jest dar modlitwy i przyjęcie Komunii św. w intencji nowożeńców

Drodzy Narzeczeni!
Pielęgnujcie Waszą przyjaźń z Panem Bogiem, który obdarza nas swoimi łaskami.

Adres

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Otorowie

ul. Szamotulska 8
64-551 Otorowo

Kontakt

Proboszcz
ks. Wojciech Kryza
tel. 61 291 70 48, kom. 600-945-285
e-mail: otorowo@archpoznan.pl

Wikariusz
ks. Piotr Bednarski

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Duszniki
60 9072 0002 2014 0400 6572 0001